Såhär fungerar riksdagen

Såhär fungerar riksdagen

Riksdagen är den svenska parlamentariska församlingen och är den högsta beslutande myndigheten i Sverige. Riksdagen består av 349 ledamöter som väljs vart fjärde år genom allmänna val.

Riksdagen har tre huvudsakliga funktioner: att besluta om lagar, att kontrollera regeringen och dess arbete samt att företräda folket. Riksdagen fungerar också som en arena för debatt och politiskt samtal.

Lagstiftningsprocessen i Sverige inleds vanligtvis med att en proposition från regeringen läggs fram för riksdagen. Propositionen går sedan igenom ett antal utskott som granskar och diskuterar dess innehåll. Utskotten kan också ta emot expertvittnesmål och andra inlägg från intressenter innan de ger en rekommendation om hur riksdagen bör rösta.

När propositionen har granskats av utskotten debatteras den i riksdagen. Riksdagsledamöterna kan då lägga fram ändringsförslag och debattera förslagets olika aspekter. Slutligen röstar riksdagen om förslaget, som antas om majoriteten röstar för det.

Riksdagen har också en viktig roll i att kontrollera regeringen. Regeringen är ansvarig inför riksdagen, vilket innebär att riksdagen kan granska och ifrågasätta regeringens beslut och agerande. Riksdagen kan också rikta misstroendeförklaringar mot enskilda ministrar eller hela regeringen om de anser att deras agerande inte är tillfredsställande.

Riksdagen företräder också folket i Sverige. Riksdagsledamöterna väljs av folket och ska arbeta för att representera deras intressen och åsikter. Riksdagen kan ta emot medborgarförslag och motioner från allmänheten och behandla dessa i lagstiftningsprocessen.

Sammanfattningsvis fungerar riksdagen som den svenska folkets röst och beslutande organ. Riksdagen har en viktig roll i att besluta om lagar, kontrollera regeringen och företräda folket.

Elpriset – En viktig valfråga

Ingen har väl undgått att märka hur elpriserna skjutit i höjden den senaste tiden. Upprörda villaägare och företagare har höjt sina röster och krävt att landets ledare och politiska partier tar sitt ansvar och hjälper de som drabbats. Alla har samma agenda och kräver samma sak: Lägre elpris

Vissa villa och husägare har fått se månadsfakturor på över 10 000 kronor vilket drabbat hela deras ekonomi.

Elkompensation 2021 och 2022

Dessa skenande elpriser ledde till att riksdagen tog ett snabbt beslut och införde den så kallade ”elkompensationen”.

Denna kompensation började gälla för elkostnader under december 2021 samt januari och februari 2022. Sedan dess har dessutom riksdagen förlängt kompensationen till hushåll i hela Sverige så den även gäller under mars månad 2022.

Här kan du läsa mer om vilka regler och förutsättningar som gäller för elkompensation: https://www.regeringen.se/artiklar/2022/01/fragor-och-svar-elpriskompensation/

För hur mycket elförbrukning kan du få stöd?

Taket för elkompensation stödet kommer vara max 2000 kWh, men under mars månad sänks golvet till 400 kWh. Det senare för att ännu fler ska omfattas av stödet / kompensationen.

Orsaker till de skenande elpriserna sista tiden

En starkt bidragande anledning till att vi på höjda elpriser den senaste tiden (början av 2022) har självklart varit Rysslands invasion av Ukraina vilket skapat oro och turbulens på energimarknaden. Vilket i sin tur lett till energibrist och därmed höjda elpriser för konsumenter i hela Europa.

Byta elbolag – Ett bra sätt att sänka kostnaderna

Förutom att söka bidrag / kompensation från staten är detta ett utmärkt tillfälle att se över dina elavtal och byta elbolag. Genom att göra ett aktivt elbolags val kan du få lägre elpris och dramatiskt sänka dina elkostnader över året.

Genom att använda dig av olika jämförelse sidor på nätet kan du relativt omgående se om du inte kan förbättra villkoren för dina elavtal.

Många tusentals villa-, hus- och övriga bostadsinnehavare har redan bytt elbolag och därmed sparat 1000-tals kronor årligen.

Så ta chansen att redan idag få rätt elavtal som är anpassat efter dina förutsättningar.

Får vi någon statsminister

Ja läget är spänt måste man väl ändå kunna säga, i nuläget har Sverige ingen statsminister.

Denna nedan man styr inte Sverige längre, fast det gjorde han ju aldrig innan heller så ingen skillnad där.

Stefan

 

 

 

 

 

Läget är som sagt spänt, men vi har märkt att Sverige verkar snurra på bra ändå. så hur vore det om vi fortsätter köra på utan statsminister ett tag till? Hade inte det kanske varit skönt att vara utan bara?

När vi går ut och tittar på gatan så märks ingen markant skillnad iallafall. Barnen kommer till skolan, trafiken rullar som vanligt.

Låt oss testa ett år utan statsminister!

 

Läget mars 2018

Läget mars 2018

Här kan du se utvecklingen fram tills idag. Vad känner du inför t ex Sverige Demokraternas frammarsch? Är du orolig över Löfvens senaste utspel? Hur tror du D. Trump påverkar läget i Europa? Ge oss en kommentar så drar vi igång en debatt.

Almedalsveckan

Almedalsveckan

Det har varit rörigt på Almedalsveckan kan en säga. Nazister och Sverige demokraterna var på plats även denna gång..

Vi fick tipset om nyheten härifrån om du vill läsa hela storyn: http://www.dn.se/nyheter/politik/manga-nazistkopplade-anmalningar-i-visby/

En person greps för våldsamt motstånd och förgripelse mot tjänsteman i samband med att företrädare för partiet störde Miljöpartiets pressträff i lördags. Då togs också ytterligare en person till förhör för störande av allmän sammankomst.

Polisen har under veckan även fått in fyra anmälningar om hets mot folkgrupp, en anmälan om egenmäktigt förfarande/skadegörelse, två anmälningar om ringa misshandel och en anmälan om olovlig kårverksamhet.

Sverigedemokraternas slagskämpar protesterar

Sverigedemokraternas slagskämpar protesterar

SD verkar vara ett parti med medlemmar som gillar att slåss, inte bara med vokabulär och slagord – utan de har tagit det till nästa nivå. Gatuslagskämpen och SD ledamoten som sitter i riksdagen Kent Ekeroth dömdes i juni månad för misshandel.

Nyheten med headlinen: Riksdagsledamoten Kent Ekeroth (SD) överklagar tingsrättens dom. I slutet av juni dömdes han för ringa misshandel kan tolkas milt.

Såhär ser han ut: Kenta från SD. Själv menar han att han varken är nazist eller en sådan som spöar folk på gatan utan att de först provocerat honom.

SD i blåsväder

kentekeroth

När folket får välja!

[AdSense-A]

De av folket valda representanterna på riksnivå, riksdagsledamöterna, samlas i riksdagen, som har 349 ledamöter och leds av en talman. Grundlagsändringen för allmän rösträtt genomförs 1921, när också andrakammarvalet 1921 hölls. Män hade sedan 1909 visserligen haft rösträtt till andra kammaren men till första kammaren där den egentliga makten låg fick de alltså rösträtt samtidigt som kvinnorna. Riksdagsval i Sverige sker vart fjärde år den andra söndagen i september månad. Riksmötet öppnar den tredje tisdagen i september varje år, utom de år allmänt val hålls då det öppnar några veckor senare. För att ett parti ska få plats i riksdagen krävs minst fyra procent av rösterna vid ett allmänt val eller tolv procent av rösterna i någon valkrets, vilket aldrig har hänt. Mandaten fördelas enligt jämkade uddatalsmetoden.

Historiskt sett kan ordet riksdag ha tre betydelser: dels det beslutande och politiska organet, dels den tidsperiod under året då riksdagsarbetet pågår (sedan införandet av nuvarande regeringsform 1975 formellt kallat ”riksmöte”) och dels själva byggnaden. Sveriges riksdag har sitt säte i riksdagshuset i Stockholm.