Category Archives

3 Articles
Läget mars 2018

Läget mars 2018

Här kan du se utvecklingen fram tills idag. Vad känner du inför t ex Sverige Demokraternas frammarsch? Är du orolig över Löfvens senaste utspel? Hur tror du D. Trump påverkar läget i Europa? Ge oss en kommentar så drar vi igång en debatt.

Sverigedemokraternas slagskämpar protesterar

Sverigedemokraternas slagskämpar protesterar

SD verkar vara ett parti med medlemmar som gillar att slåss, inte bara med vokabulär och slagord – utan de har tagit det till nästa nivå. Gatuslagskämpen och SD ledamoten som sitter i riksdagen Kent Ekeroth dömdes i juni månad för misshandel.

Nyheten med headlinen: Riksdagsledamoten Kent Ekeroth (SD) överklagar tingsrättens dom. I slutet av juni dömdes han för ringa misshandel kan tolkas milt.

Såhär ser han ut: Kenta från SD. Själv menar han att han varken är nazist eller en sådan som spöar folk på gatan utan att de först provocerat honom.

SD i blåsväder

kentekeroth

När folket får välja!

[AdSense-A]

De av folket valda representanterna på riksnivå, riksdagsledamöterna, samlas i riksdagen, som har 349 ledamöter och leds av en talman. Grundlagsändringen för allmän rösträtt genomförs 1921, när också andrakammarvalet 1921 hölls. Män hade sedan 1909 visserligen haft rösträtt till andra kammaren men till första kammaren där den egentliga makten låg fick de alltså rösträtt samtidigt som kvinnorna. Riksdagsval i Sverige sker vart fjärde år den andra söndagen i september månad. Riksmötet öppnar den tredje tisdagen i september varje år, utom de år allmänt val hålls då det öppnar några veckor senare. För att ett parti ska få plats i riksdagen krävs minst fyra procent av rösterna vid ett allmänt val eller tolv procent av rösterna i någon valkrets, vilket aldrig har hänt. Mandaten fördelas enligt jämkade uddatalsmetoden.

Historiskt sett kan ordet riksdag ha tre betydelser: dels det beslutande och politiska organet, dels den tidsperiod under året då riksdagsarbetet pågår (sedan införandet av nuvarande regeringsform 1975 formellt kallat ”riksmöte”) och dels själva byggnaden. Sveriges riksdag har sitt säte i riksdagshuset i Stockholm.