Socialdemokraterna

Socialdemokraterna

För dig som inte vet något alls om politik så beskrivs här Socialdemokraterna i korthet.

Traditionellt sett brukar partierna indelas i Röda blocket och Blå blocket, i detta sammanhang talar man också om Vänstern och Högern. Precis som färgen och socialdemokraternas färg anger så tillhör dessa de röda, eller vänstern.

De röda brukar generellt sett stå för mer de fattigas rätt, arbetarnas parti så att säga. Man brukar vilja att staten ska äga vissa inrättningar som sjukvård och skolor, att kollektivtrafik och allmännyttiga tjänster ska vara statligt ägda brukar också vara en del av sossarnas politik.

Socialdemokraterna har sitt ursprung i den socialistiska arbetarrörelsen och är dess främsta politiska gren. Partiet innehade regeringsmakten oavbrutet från 1936 till 1976. Partiet sitter efter valet 2014 i en koalitionsregering med Miljöpartiet, efter att ha varit i opposition sedan valet 2006. Källa Wikipedia